3. OLAĞAN GENEL KURUL ÇAĞRISI


Derneğimizin olağan genel kurul toplantısının Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda, 06/11/2021 cumartesi, saat: 14.00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 07/11/2021 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, gündem ve saat bilgilerinin whatsapp ve dernek web sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Tüm üyelerimizin noksansız olarak katılımını rica ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

YÖNETİM KURULU