I. OLAĞANDIŞI GENEL KURUL ÇAĞRISI


Derneğimizin yeni spor kanunu kapsamında tüzük değişikliği, dernek/kulüp olarak faaliyetlere devam edip etmeyeceği, yönetim kurulu ve denetleme kurulu ile yedeklerin tespiti vb gündem konuları ile olağandışı genel kurul toplantısının Hoca Ahmet Yesevi Otağı'nda, 05/11/2022 cumartesi, saat: 14.00'da salt çoğunlukla, salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde çoğunluk aranmaksızın 12/11/2022 tarihinde aynı saat ve yerde aşağıdaki gündemle yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, gündem ve saat bilgilerinin whatsapp ve dernek web sitesi yoluyla üyelere duyurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.


Tüm üyelerimizin noksansız olarak katılımını rica ederiz.

 

Saygılarımızla.

 

YÖNETİM KURULU